هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

سیب زمینی کنREL

تماس بگیرید

+ -

دارای دو الویتور مجزا و بلند به منظور برداشت دقیق و غربال کنندگی موثر

دارای الویتور عریض لاستیکی

غلتک تسطیح هیدرولیکی جهت سهولت در جمع آوری محصول

افزایش ظرفیت برداشت با توجه به کاهش سیب زمینی های به جا مانده در خاک

غلتک های پیش فشار جهت خرد کردن و افزایش کیفیت برداشت

 

*
*
*

دارای دو الویتور مجزا و بلند به منظور برداشت دقیق و غربال کنندگی موثر

دارای الویتور عریض لاستیکی

غلتک تسطیح هیدرولیکی جهت سهولت در جمع آوری محصول

افزایش ظرفیت برداشت با توجه به کاهش سیب زمینی های به جا مانده در خاک

غلتک های پیش فشار جهت خرد کردن و افزایش کیفیت برداشت