هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

کولتیواتور کویلی 7 شاخه پایه کوتاه

تماس بگیرید

+ -

شاسی از قوطی صنعتی در ابعاد 80*80

شنگ فنری پیچی

تمام پیچ و مهره ها دارای استاندارد

قابلیت نصب پنجه غلطک تسطیح گر

ناخن ها در دو نوع پنجه غازی و فورجی

*
*
*

شاسی از قوطی صنعتی در ابعاد 80*80

شنگ فنری پیچی

تمام پیچ و مهره ها دارای استاندارد

قابلیت نصب پنجه غلطک تسطیح گر

ناخن ها در دو نوع پنجه غازی و فورجی