هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

سیب زمینی کار AB2-90

تماس بگیرید

+ -

تعداد ردیف: 2

فاصله بین ردیف : 90 سانتی متر

فاصله بین غده ها : 10-26 سانتی متر

ظرفیت مخزن بذر : 550 کیلوگرم

*
*
*

تعداد ردیف: 2

فاصله بین ردیف : 90 سانتی متر

فاصله بین غده ها : 10-26 سانتی متر

ظرفیت مخزن بذر : 550 کیلوگرم