هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

سیب زمینی کار AB2-D50

تماس بگیرید

+ -

تعداد ردیف : 2

فاصله بین ردیف ها : 40-50 سانتی متر

فاصله بین غده ها : 15-41 سانتی متر

ظرفیت مخزن بذر : 450 کیلوگرم

*
*
*

تعداد ردیف : 2

فاصله بین ردیف ها : 40-50 سانتی متر

فاصله بین غده ها : 15-41 سانتی متر

ظرفیت مخزن بذر : 450 کیلوگرم