هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

سورتینگ سیب زمینی

تماس بگیرید

+ -

مجهز به میز جداسازی ضایعات با ظرفیت 4 نفر و قابلیت گردش محصول از هر طرف
قابلیت تنظیم سرعت الویتور،سورتینگ و میز جداسازی ضایعات

*
*
*

مجهز به میز جداسازی ضایعات با ظرفیت 4 نفر و قابلیت گردش محصول از هر طرف
قابلیت تنظیم سرعت الویتور،سورتینگ و میز جداسازی ضایعات